APTUS PRO

HAFTALAR Filiz 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8
REGULATOR 1ml/lt 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5  
STARTBOOSTER 1ml/lt 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5            
P-BOOST         5 5 5 5 5      
CAMG-BOOST       2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5  
TOPBOOSTER         2 2 2 2 2      
K-BOOST               3 3 5 5  
İhtiyacınıza göre aşağıdaki ürünleri ek olarak kullanabilirsiniz;
N-BOOST   2.5 2.5 5 5 5            
ENZYM+     5 5 5 5 5 5 5 5 5 10
SYSTEM-CLEAN     2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
NUTRISPRAY   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  
DISLIKE   4 4 5 5 6 7 8 9 10 10  
SOIL ATTACK     2.5 2.5 3 4 5 5 5 5 5  
HUMIC-BLAST                   5 5 10