APTUS PRO

HAFTALAR Filiz 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8
REGULATOR 1ml/lt 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
STARTBOOSTER 1ml/lt 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
P-BOOST 5 5 5 5 5
CAMG-BOOST 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
TOPBOOSTER 2 2 2 2 2
K-BOOST 3 3 5 5
İhtiyacınıza göre aşağıdaki ürünleri ek olarak kullanabilirsiniz;
N-BOOST 2.5 2.5 5 5 5
ENZYM+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10
SYSTEM-CLEAN 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
NUTRISPRAY 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
DISLIKE 4 4 5 5 6 7 8 9 10 10
SOIL ATTACK 2.5 2.5 3 4 5 5 5 5 5
HUMIC-BLAST 5 5 10