Besin Kullanım Tablolarının Okunması

 Aşağıdaki örnekte Flora Serisinin kullanım tablosu kullanılmıştır. Diğer gübre markalarının tablolarında da mantık aynıdır. Tablodaki ml/10 L ifadesi, 10 litre suya eklenecek mililitre(ml) miktarıdır. Çeşme işaretleri 3-4, 6-7 ve 9-10.cu haftalar arası rezervuarımızı değiştirmemizi gösteriyor. Yani 3. hafta bitti ve 4. haftaya başlarken suyumuzu tamamen boşaltıp, yeniden temiz su doldurup 4. haftanın besin maddelerini ekleyerek […]

Read More